GDPR

Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES.

Poučení o ochraně osobních údajů

Politika – Poučení o zpracování osobních údajů na web společnosti